ماډل پاولینا پوریزکووا په ساحل کې نڅاګانې

د نڅا ورځې

بشپړ ی وګورهپاولینا پوریزکووا نڅاګانېد کیریبین ساحل کې ، پداسې حال کې چې هغه د لمر او سمندر څخه خوند اخلي د هغې ډیر کوچني هلک سره! پرته لدې چې هغه هغې وهلېد بوټو بوټونه، پولینا هغه وښودلهآسپهوړوکی بیکنی جایی، چیرته چې تاسو هغه لیدلی شئزوړ فلیټ خرپه پتلون کې د بیرته ترلاسه کولو هڅه!

د لیدو څخه خوند واخلئ او نور یې وګورئ ناڅاپي شهرتونه موږ لروموسی وښودئ!

پاولینا پوریزکووا نوډي ټیټونه